Безбедност у школи ПДФ Штампа Ел. пошта

Безбедност у школи
Настава и безбедност ученика су најважнија питања која прожимају рад сваке школе. Школским развојним планом предвиђене су поред редовних мера и стратешке мере за подизање нивоа безбедности у школи, као приоритетни задаци.

Савет родитеља и Школски одбор су дали високу оцену за постигнуте ефекте у школској 2009/10, по питању безбедности у школи:

  • школа је ушла у пројекат ''Школа без насиља;
  • постављене су безбедоносне камере;
  • ангажовано ФТ обезбеђење;
  • појачано дежурство запослених на кључним местима у школи;
  • школски полицајац се ангажује у питањима безбедности, по потреби;
  • школски тимови су радили на подизању нивоа безбедности у школи:
  1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, (у даљем тексту-ТЗН) са циљем да се обезбеди боља контрола и оствари већи степен васпитаности, безбедности и сигурности ученика у школи и они заштите од свих облика насиља, злостављања и занемаривања. Основни задаци ТЗН били су рад на превенцији насиља, кроз спровођење васпитних програма на свим нивоима у школи, који подразумевају стимулисање позитивних вредности, као и рад на спречавању и прекиду насиља и злостављања уколико до тога дође.

  2. Тим за реализацију пројекта ''Школа без насиља'',  формиран након потписивања уговора и приступа школе пројекту приступио је активностима на упознавању и презентацији пројекта Наставничком већу, Савету родитеља и родитељима на родитељским састанцима.

Спровођење пројекта је тренутно на другом и трећем кораку, а то значи на формирању унутрашње заштитне мреже – доношењу процедура, правила, бележењу насиља и предузимању мера заштите.

 
evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
porno indir beylikduzu escort