Стручна већа школе ПДФ Штампа Ел. пошта
 • ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 • АКТИВИ:

  • АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
  • АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 • ШКОЛСКИ ТИМОВИ

  • Тим за реализацију пројекта ''Школа без насиља'';
  • Тим за самовредновање;
  • Тим за инклузију;
  • Тим за појачан васпитни рад;
  • Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
  • Тим за професионалну оријентацију
  • Тим за стручно усавршавање
  • Тим за школски маркетинг
 • СТРУЧНА ВЕЋА:

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА

1. Стручно веће разредне наставе

2. Стручно веће страних језика

3. Стручно веће математике и информатике

4. Стручно веће српског језика

5. Стручно веће друштвених наука

6. Стручно веће природних наука

7. Стручно веће уметности

8. Стручно веће физичког васпитања

 
evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
porno indir