ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Прочитајте опширније на страници…

Презентација – Извод из правилника и професионална оријентација (ПО)
Правилник о упису у средњу школу
Водич за избор занимања

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Иди на врх