ИЗБОРНА НАСТАВА ПДФ Штампа Ел. пошта
 ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

У првом циклусу образовања, од првог до четвртог разреда се на основу анализе средине у којој ради, унутрашњих ресурса, определила за следећу листу изборних предмета:

- Чувари природе

- Народна традиција

- Од играчке до рачунара

Поред једног од понуђених изборних предмета за који се ученици, по правилу, опредељују на почетку првог разреда, изучаваће и један обавезан изборни, верску наставу или грађанско васпитање, за који ће се такође определити на почетку првог разреда и изучаваће га до краја првог циклуса.

Листа изборних предмета за други циклус образовања је састављена такође на основу анализе потреба ученика и могућности школе, а чиниће је следећи предмети:

V и VI разред

- Информатика и рачунарство

- Чувари природе

- Свакодневни живот у прошлости

VII и VIII разред

- Инаформатика и рачунарство

- Свакодневни живот у прошлости

- Домаћинство

Ученици ће поред једног од понуђених предмета, за који ће се упитником изјаснити на крају четвртог, односно шестог разреда, изучавати и један од обавезних изборних, верску наставу или грађанско васпитање. Овај предмет ће такође бирати попуњавањем анкете.

Ученици старијих разреда ће се определити и за изабрани спорт: одбојку, кошарку.

Школа се определила за немачки језик као изборни страни језик због актуелности, традиције учења и кадровских могућности.

 
evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
porno indir