Уџбеници за наредну школску годину ПДФ Штампа Ел. пошта


ПРОЈЕКАТ ''БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2015''

На линку Министарства просвете, науке и технолошког развоја можете се ближе упознати о начину доделе бесплатних уџбеника.

http://www.mpn.gov.rs/component/content/article/176-aktuelno/1845-projekat-besplatni-udzbenici-za-skolsku-2015-2016-godinu

Прва фаза пројекта:

Наша школа је проследила Министарству 157 пријава, које су родитељи доставили у предвиђеном року.
Уџбенике је добио 91 ученик наше школе. На састанку Савета родитеља, Школског одбора и на родитељским састанцима одржаним предходне недеље, одељењске старешине упознале су родитеље са повратним информацијама које нам је доставило Министарство.

Одговор на питање за родитеље ученика будућег првог разреда, који је постављен на сајту преко кога се врши одабир уџбеника у оквиру пројекта ''Бесплатни уџбеници''***:

Када школе наручују бесплатне уџбенике за први разред?
На упису ћете узети податке од родитеља, па ће онда ићи обрада, па на крају и унос уџбеника (тачни рокови још нису одређени).

***По пријему било каквог обавештења везаног за родитеље прво разреда потрудићемо да вас благовремено обавестимо. Тренутно немамо никакво званично упутство за родитеље будућих првака.

Друга фаза пројекта:

У овој фази школа је на сајту Министарства извршила избор уџбеника које ће ученици добити за средства које је Министарство определило за набавку уџбеника према табели:

Процентуални износ помоћи за ученике I-IV разреда за ученике V и VI разреда за ученике VII и VIII
износ од 50% у динарима 2.000,00 3.000,00 4.000,00
износ од 100% у динарима 4.000,00 6.000,00 8.000,00

Напомена:

  • Приликом избора уџбеника у односу на цене уџбеника које је Министарство просвете поставило на овом сајту, дозвољена одступања су била на максимално 1% од горе наведених.
  • Изабрани су уџбеници чија укупна вреност одговара постављеном максимуму
  • Избор уџбеника вршен је у складу са Изабраном листом уџбеника за школску 2015/2016 годину (утврђена листа уџбеника на Наставничком већу у априлу месецу 2015.године, биће благовремено објављена на сајту школе)
Како се реализује ова помоћ?

Помоћ се реализује тако што ће ученици добити уџбенике до почетка школске године 2015/2016.
Тада очекујемо да нам Министарство достави уџбенике из пројекта ''Бесплатни уџбеници'' у вредностима приказаним у документима у прилогу.
Спискови за сваки од разреда, као што је дато на линковима до прилога
(прикази су преузети са сајта Министарства на коме је вршено требовање):

Приликом попуњавања Анкетних листова за набавку уџбеника на рате за II, III и IV разред, родитељи који добијају 50% и 100% дотацију не треба да поруче уџбенике које ће добити кроз пројекат ''Бесплатни уџбеници'', можете погледати у документа на следећим линковима:

>>>ДРУГИ РАЗРЕД
>>>ТРЕЋИ РАЗРЕД
>>>ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (у делу Математика ''Едука'', за обе категорије је Математика 4б, радна свеска, исправљено и на сајту са кога се требују)

НАПОМЕНА: УКОЛИКО РОДИТЕЉИ НИСУ СИГУРНИ ШТА ЋЕ ИМ БИТИ ИСПОРУЧЕНО ПРОЈЕКТОМ ''БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ'', могу се обратити Милени Ненадић, у секретаријату школе.

Приказ уџбеника је ''слика странице сајта'' приликом поруџбине бесплатних уџбеника за разреде V, VI, VII и VIII.
Због немогућности да поново приступимо сајту за наручивање бесплатних уџбеника, нисмо у могућности да дамо бољи приказ од ових на линковима:
>>>ПЕТИ РАЗРЕД
>>>ШЕСТИ РАЗРЕД
>>>СЕДМИ РАЗРЕД
>>>ОСМИ РАЗРЕД

АНКЕТЕ СУ ПОДЕЉЕНЕ УЧЕНИЦИМА, ВРАТИТЕ ИХ У ПОНЕДЕЉАК, 08.ЈУНА
ШТАНД ЗА УЏБЕНИКЕ РАДИЋЕ И У УТОРАК, 09.ЈУНА ОД 13:00 ДО 19:00 (у холу школе или рачуноводству школе- контакт особа Милена Ненадић)

УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ НАСЛЕЂУЈУ

Као што је речено на Савету родитеља, постоје уџбеници који се могу наследити од предходних генерација. Уџбенике је користила предходна генерација ученика и они се налазе на следећим списковима, КОЈЕ ЋЕ РОДИТЕЉИ ДОБИТИ ПРИЛИКОМ АНКЕТИРАЊА, У ПЕРИОДУ (04.06.-08.06.2015)

УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КУПУЈУ

На седници Савета родитеља донета је Одлука да се ''Школском сервису Гајић'' повере послови набавке уџбеника на рате, тако да родитељи који поруче књиге путем њиховог штанда у школи, директно склапајући уговор са добављачем могу остварити право да купе уџбенике на 3 месечне рате (јун, јул, август). Плаћање путем уплатница на рачун добављача. Испорука уџбеника би се обавила у школи у првој недељи септембра кад ученици крену у школу.

Упитници ће родитељима бити подељени на изјашњавање у првој недељи јуна. Контакт особа Милена Ненадић, питати у секретаријату школе.

Ближе информације и списак уџбеника по категоријама приказали смо у анкетним листовима који ће вам бити достављени, од 04.06. до 08.06.2015.

  • уџбеници који се могу наследити и
  • уџбеници који се купују биће истакнути на анкетном листу.

НАПОМЕНА: УКОЛИКО РОДИТЕЉИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ДОТАЦИЈУ БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА (50% или 100%)
А ПРИЛИКОМ ПОРУЧИВАЊА, НИСУ СИГУРНИ ШТА ЋЕ ИМ БИТИ ИСПОРУЧЕНО ОВИМ ПРОЈЕКТОМ ''БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ'',
ТРЕБА ДА СЕ ОБРАТЕ МИЛЕНИ НЕНАДИЋ, У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ.

 

 

 
evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
porno indir