ОШ "Краљ Александар I" – Нови Београд

Школа која препознаје и негује таленте...

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Рад у продуженом боравку се одвија кроз реализацију часова учења и израде домаћих задатака, слободних активности и слободног времена.

Учитељи у продуженом боравку имају веома важну улогу у школском животу и раду детета, а та улога огледа се кроз:

 • Развијање и неговање радних навика
 • Развој потенцијала детета
 • Усмеравање ка самосталном раду и учењу
 • Подржавање и упућивање ка вршњачком учењу
 • Подстицање групног рада,сарадње и дружења
 • Развијање моторичких способности
 • Развијање и неговање језичке и математичке писмености
 • Идентификовање ученика којима је потребан корективни рад и допунска настава у циљу постизања бољих резултата
 • Правилно усмеравање за коришћење школске библиотеке:читање лектире,књига за децу, енциклопедија,дечије штампе.
 • Примена правила о лепом понашању током боравка у учионици, школској трпезарији и школском дворишту
 • Усмеравање на културне изразе у комуникацији
 • Учење вештина спортског прихватања победе и пораза
 • Подстицање на самоорганизовање групе за заједничке игре
 • Усмеравање ка пријатељским односима и међусобном уважавању…
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
Иди на врх