ОШ "Краљ Александар I" – Нови Београд

Школа која препознаје и негује таленте...

еНастава

ШКОЛСКА ПЛАТФОРМА – НАША ГУГЛ УЧИОНИЦА

За школску 2021/2022 годину, обезбедили смо платформу за еУчење и отворили налоге за ученике и наставнике.

Користићемо Googl Classroom, на @skolakraljaleksandar.edu.rs

Припремне радње су реализоване плански, по фазама:

ФАЗА 1: Да би наставници успешно користили Гугл учионицу потребно је било да школа активира услугу Google G Suite for Education, која поред Гугл учионице пружа још бројне погодности корисницима (неограничене онлајн дискове за похрањивање података, неограничен број налога за наставнике и ученике, велики број Гугл алата…) – ову фазу смо реализовали у септембру 2020. године. Услед непредвиђених околности нисмо успели да спроведемо наредне фазе, па су наставници користили Гугл учионице са својих личних Гмаил налога. Школа је организовала више обука за наставнике, ученици су се у пракси, кроз расположиве Гугл учионице за већину предмета, упознали са основним елементима наставе на даљину и рад у Гугл учионицама.

ФАЗА 2: Креирање налога на школском домену за наставнике и ученике. Наставници су приступили креирању учионица за предмете. Школа је осмислила организациону структуру и креирала учионице за сва одељења од петог до осмог разреда, којима ће одељенске старешине у ученици, њихови родитељи/старањељи приступити приликом првог логовања на шолске налоге. Од 22.09.2021. започиње подела приступних параметара.

ФАЗА 3: Пријава родитеља на систем, подела линкова (кодова) за предмете и почетак рада у Гугл учионицама на школској платформи. Израда видео упутстава за родитеље и ученике за пријаву на платформу, приступ учионици одељењске заједнице и упис на друге предмете. Постављање на школски сајт и обавештавање родитеља о завршетку припремних радњи.

ФАЗА 4: Имплементација, праћење и унапређење рада. Ова фаза је трајног карактера и евалуација ће се одвијати: интерно унутар школе и екстерно од стране МПНТР.

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

*** Препорука за родитеље ученика млађих од 13 година, је да активно учествују и прате наредне кораке, а такође и напредовање ученика у савладавању изазова учења на даљину.

Корак 1: Први приступ платформи и активирање налога, са приступним параметрима које добију од одељенског старешине. Приступни параметри су: корисничко име и лозинка, а пријава се врши путем стандардног прозора за пријаву на Гмаил налог.

Погледајте видео-упутство:

Корак 2: Приступ одељењу, упознавање са основним елементима Гугл учионице. Одржавање одељенске заједнице на којој ће се договорити правила за рад у дигиталном окружењу и поступање по правилима која ће важити у онлајн одељенској заједници.

Видео-упутство за приступ одељењу (одељенској Гугл учионици):

Корак 3: Уписивање на нове предмете, тј. додавање нових предмета и приступ учионицама тих предмета, описано је у наредном видео-упутству:

Први начин:
Путем линка ка предмету.
Наставник креира линк ка предмету, а старешина по пријему поставља линк у материјал учионице одељенске заједнице. Кликом на линк директно се приступа предмету

Други начин:
Путем кôд-а за предмет. Наставник доставља кôд предмета, а старешина поставља кôд у материјал учионице одељенске заједнице.
Поступак додавања предмета када се добије кôд предмета, описан је у видео-упутству:

Иди на врх