НаставаПлан организације  образовно-васпитног рада у отежаним условима за школску 2020/2021. годину
(15.март 2021.године)

Поштовани родитељи,

Постојећа организација рада

Основна школа „Краљ Александар I“  има 31 одељење распоређено у две смене – плаву и црвену – по принципу вертикалне поделе. Плаву смену чине одељења са индексима 1 и 2 , а црвену смену одељења са индексима 3, 4 и 5 ( одељење 5 /5 ). Реализација наставе организована је у две у смене, пре и после подне уз промену смене на недељном нивоу.

Оваква организација рада у пракси је показала позитиван резултат. На овај начин усклађене су смене ученика са сменама родитеља; похађање исте смене ученика из једне  породице; искоришћеност школског простора; кадровске услове добро имплементиране у постојећи распоред. Школа се определила да задржи овај постојећи начин организације васпитно – образовног рада уз неопходне измене  које су у складу са упутствима и предлозима за организацију васпитно – образовног рада у основним школама од стране Министарства просвете бр. 601-00-000 27/4/2020-1 од  19.8.2020. и број 601-00-00027/12020-15 од 12.8.2020.године.

Први циклус – наставља по устаљеној организацији рада

Први циклус има 374 ученика распоређених и 15 одељења:

плаву смену чине : 1/1, 2/1,2/2, 3/1,3/2,4/1,4/2 одељења

црвену смену чине: 1/2, 1/3, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4 одељења.

Имајући у виду бројно стање ученика (просечан број ученика по одељењу 25), одељења су подељена у групе А и Б. Свако одељење , група, има своју учионицу. Дневни број часова , њихов распоред , трајање и препоручене паузе између смена и група у потпуности су усклађене са препорукама издатим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Распоред звона разредне наставе (од првог до четвртог разреда)

Сатница је сваке недеље иста, с тим што  једне недеље група А ради као прва, а друге недеље као друга група, и обрнуто, група Б једне недеље ради као друга а друге недеље као прва.

Ученици првог циклуса користе посебан улаз у зграду школе и посебан део дворишта за велики одмор. Боравак и кретање кроз школу организовано је тако да ученици првог и другог циклуса не користе исте путање кретања. Ученици користе исте учионице за све предмете. Ученике у посебном делу школског дворишта дочекују учитељи и доводе до учионице, а по истом принципу и испраћају из школе.

Други циклус – повратак на комбиновани режим рада у школи

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је лого.png

Поштовани родитељи,

Обавештавамо родитеље и ученике да ће се од понедељка, 19.априла 2021., настава у школи организовати по усвојеном комбинованом режиму рада.

Сва одељења имају већ формиране групе А* и Б** и почев од наредне радне недеље (од 19. до 23. априла 2021.) у школи ћемо имати следећу динамику рада:

* Ученици Групе Б – понедељак, среда и петак

** Ученици Групе Ауторак и четвртак

Почев од понедељка, 19. априла 2021. :

Преподневна смена почиње од 8:00 за ученике групе Б – плаве смене

Поподневна смена почиње од 13:15 за ученике групе Б – црвене смене

Часови трају 30 минута, према важећем распореду часова и звона. Групе и смене се мењају на недељном нивоу.


РАСПОРЕДИ
ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА И
ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ПЛАВА СМЕНА- РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА (приступите пдф документима и преузмите)

ЦРВЕНА СМЕНА- РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У
СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ


Уџбеници за школску 2021/2022 по разредима:

Напомена 1.: Листе уџбеника за: први, други, пети, шести и седми су исте као прошле године.

Напомена 2.: Листа уџбеника за: трећи разред је измењена у делу који се односи на: само за српски језик (нови). Детаљнија објашњења у документу.

Напомена 3.: Комплетно нове листе уџбеника (због промене програма наставе и учења) су за: четврти и осми разред

Напомена 4: Измена и нове листе су усвојене на седници Наставничког већа, од 28.04.2021.

Напомена 5: Датуми који се појављују у документима табеле, означавају време усвајања листе, а сви наведени уџбеници важе за школску 2021/2022 годину

Уџбеници за школску 2021/2022

Линкови ка пдф-документима за сваки разред
УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021
УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
На линковима, који се отварају кликом на одговарајуће поље у табели, можете преузети (пдф) документ са списком уџбеника:
Иди на врх