Настава


ОРГАНИЗАЦИЈА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА
(од првог до четвртог разреда)

Поштовани родитељи,

на основу Стручног упутства за организацију и реализцију образовно-васпитног рада у основној школи, а које је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19, обавештавамо вас о начину организације и реализације наставног процеса:

 • Школска година почиње у уторак, 01.09.2020. и то:

            Црвена смена – пре подне, од 8:00 часова

Плава смена – после подне, од 13:15 часова

 • Настава ће се остваривати свакодневно.
 • Ученици ће бити подељени у две групе: група А и група Б. Обе групе раде у истом саставу сваке недеље при чему се почетак наставе за групе мења на недељном нивоу.
 • Распоред ученика по групама А и Б биће Вам достављен у петак, 28.8.2020.године.
 • Часови трају 30 минута. Ученици групе А једне недеље имају четири часа, а ученици групе Б три часа. Обе групе мењају број часова на недељном нивоу, што значи да ће наредне недеље група А имати три часа, а група Б четири часа по утврђеној сатници и распореду часова (нпр. група А црвене смене прве недеље има наставу од 8:00 до 10:25, а друге недеље од 16:00 до 17:50. Ученици групе Б црвене смене прве недеље имају наставу од 10:45 до 12:35, а наредне недеље од 13:15 до 15:40. Ученици А групе плаве смене прве недеље имају наставу од 13:15 до 15:40, а друге недеље од 10:45 до 12:35. Ученици Б групе плаве смене прве недеље имају наставу од 16:00 до 17:50, а друге недеље од 8:00 до 10:25).
 • Предвиђено је да ученици улазе и излазе из школе на главни улаз и користе двориште испред главног улаза школе за време великог одмора.
 • Предвиђен је информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од вируса COVID-19.
 • Подршку ученицима у отежаним условима рада пружаће и педагошко-психолошка служба.
 • Обавезно је да ученици носе маску, осим у случају када седе у клупи и прате наставу.
  Опширније у чланку http://skolakraljaleksandar.edu.rs/mere-zastite-koje-primenjujemo-u-skoli/
 • Више информација о организацији наставе, здравствено-хигијенским мерама и правилима понашања свих актера образовно-васпитног рада у школи родитељи ученика 1. разреда добићете на родитељском састанку у понедељак 31.8.2020. године, а ученици првог дана наставе. Потребно је да се родитељи ученика од 2. до 4. разреда о предвиђеним превентивним мерама информишу на линку http://skolakraljaleksandar.edu.rs/mere-zastite-koje-primenjujemo-u-skoli/

  Драги родитељи и ученици желимо вам срећан почетак школске године.
Распоред звона разредне наставе (од првог до четвртог разреда)

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА
(од петог до осмог разреда)

Поштовани родитељи,

на основу Стручног упутства за организацију и реализцију образовно-васпитног рада у основној школи, а које је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19, обавештавамо вас о начину организације и реализације наставног процеса:
Школска година почиње у уторак, 01.09.2020. и то:

Црвена смена – пре подне, од 8:00 часова

Плава смена – после подне, од 13:15 часова

Ученици ће у оквиру одељења бити подељени у две групе:
Група А – похађа наставу понедељак-среда-петак
Група Б – похађа наставу уторак-четвртак

НАПОМЕНА: Обе групе мењају наставне дане на недељном нивоу, што значи да би наредне недеље група А похађала наставу уторком и четвртком, група Б понедељком, средом и петком по распореду за плаву или црвену смену.

            Распоред ученика по групама А и Б доставиће вам одељењске старешине у петак, 28.8.2020.године.

 • Часови трају 30 минута, са два велика одмора – први велики одмор је после другог часа и траје 15 минута, а други велики одмор је после четвртог часа и траје 20 минута. На тај начин ће се омогућити равномерније коришћење тоалета, а што је у складу са препорукама и заштитом ученика.
 • Предвиђен је информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од вируса COVID-19.
 • Ученици ће боравити у једној учионици осим када имају часове хемије, физике, технике и технологије и информатике и рачунарства када ће долазити у поменуте кабинете.
 • Наставници ће пружати подршку ученицима и онлајн наставом путем платформи.
 • Подршку ученицима у отежаним условима рада пружаће и педагошко-психолошка служба.
 • Време након завршетка 6. часа предвиђено је за остале облике рада: допунска и додатна настава, одељењска заједница, изборни предмети, а у договору са предметним наставницима и одељењским старешинама.
 • Обавезно је да ученици носе маску, осим у случају када седе у клупи и прате наставу.
  Опширније у чланку http://skolakraljaleksandar.edu.rs/mere-zastite-koje-primenjujemo-u-skoli/
 • Више информација о организацији наставе, здравствено-хигијенским мерама и правилима понашања свих актера образовно-васпитног рада у школи родитељи ученика 5. разреда добићете на родитељском састанку у понедељак 31.8.2020. године, а ученици првог дана наставе. Потребно је да се родитељи ученика од 6. до 8. разреда о предвиђеним превентивним мерама информишу на линку http://skolakraljaleksandar.edu.rs/mere-zastite-koje-primenjujemo-u-skoli/

  Драги родитељи и ученици желимо вам срећан почетак школске године.
Распоред звона предметне наставе (од петог до осмог разреда)

Уџбеници за школску 2020/2021 по разредима:

Напомена 1.: Листе уџбеника за: први, четврти, пети и осми су исте као прошле године.

Напомена 2.: Листа уџбеника за: шести разред је измењена у делу који се односи на: енглески језик, немачки језик и биологију (нови). Детаљнија објашњења у документу.

Напомена 3.: Комплетно нове листе уџбеника (због промене програма наставе и учења) су за: други, трећи и седми разред

Уџбеници за школску 2020/2021

Линкови ка пдф-документима за сваки разред
УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021
УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
На линковима, који се отварају кликом на одговарајуће поље у табели, можете преузети (пдф) документ са списком уџбеника:
Иди на врх