Настава


Поштовани ученици и родитељи,

Настава у школској 2021/2022 години, почела је према Календару образовно-васпитног рада у среду, 01.септембра 2021. године.
Школа ће примењивати модел 1, по коме настава траје 45 минута и сви ученици одељења похађају наставу у исто време.
Школа у свему поступа према упутству МПНТР и благовремено ће обавестити родитеље и ученике уколико дође до евентуалних измена модела наставе.
Црвена смена – пре подне
Плава смена – по поднеУџбеници за школску 2021/2022 по разредима:

Напомена 1.: Листе уџбеника за: први, други, пети, шести и седми разред нису промењене у односу на прошлу годину.

Напомена 2.: Листа уџбеника за: трећи разред је измењена у делу који се односи на: само за српски језик (нови уџбеник од истог издавача). Детаљнија објашњења у листи уџбеника за трећи разред.

Напомена 3.: Комплетно нове листе уџбеника (због промене програма наставе и учења) су за: четврти и осми разред

Напомена 4: Измена и нове листе су усвојене на седници Наставничког већа, од 28.04.2021.

Напомена 5: Датуми који се појављују у пдф-документима табеле, означавају датум усвајања листе уџбеника, а сви наведени уџбеници важе за све разреде у школској 2021/2022 години!

Уџбеници за школску 2021/2022

Линкови ка пдф-документима по разредима:
УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
На линковима, који се отварају кликом на одговарајуће поље у табели, можете преузети (пдф) документ са списком уџбеника:
Иди на врх