Настава


Поштовани ученици и родитељи,

Настава у школској 2021/2022 години, почела је према Календару образовно-васпитног рада у среду, 01.септембра 2021. године.
Школа ће примењивати модел 1, по коме настава траје 45 минута и сви ученици одељења похађају наставу у исто време.
Школа у свему поступа према упутству МПНТР и благовремено ће обавестити родитеље и ученике уколико дође до евентуалних измена модела наставе.
Црвена смена – пре подне
Плава смена – по поднеНОВО-Уџбеници за школску 2022/2023 по разредима:

У припреми…

На седници Наставничког већа, одржаној 13. априла 2022. године, разматрани су предлози измена у листама изабраних уџбеника. Образложене предлоге дала су стручна већа разредне и предметне наставе. Школа је предузела даље кораке на усвајању листа уџбеника, а наставници су се изјаснили по разредима за следеће:

  1. разред, измене за све уџбенике, осим комплета за енглески језик;
  2. разред, да неће бити измена;
  3. разред, да неће бити измена;
  4. разред, урађено је усклађивање листе уџбеника са новим програмима наставе и учења
  5. разред, остаје исто осим промена код уџбеника за српски језик и књижевност и математика
  6. разред, остаје исто осим промена код уџбеника за немачки језик и биологију
  7. разред, остаје исто осим промене код уџбеника за немачки језик и технику и технологију (ново- због измена у програу наставе и учења)
  8. разред, урађено је усклађивање листе уџбеника са новим програмима наставе и учења

Комплетне листе биће објављене по завршетку поступка, најкасније до 20. маја 2022.године

Иди на врх