Настава


РАСПОРЕДИ
ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА И
ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ПЛАВА СМЕНА- РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА (приступите пдф документима и преузмите)

ЦРВЕНА СМЕНА- РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДАПлан организације  образовно-васпитног рада у отежаним условима за школску 2020/2021. годину
(18.јануар 2021.године)

Поштовани родитељи,

Постојећа организација рада

Основна школа „Краљ Александар I“  има 31 одељење распоређено у две смене – плаву и црвену – по принципу вертикалне поделе. Плаву смену чине одељења са индексима 1 и 2 , а црвену смену одељења са индексима 3, 4 и 5 ( одељење 5 /5 ). Реализација наставе организована је у две у смене, пре и после подне уз промену смене на недељном нивоу.

Оваква организација рада у пракси је показала позитиван резултат. На овај начин усклађене су смене ученика са сменама родитеља; похађање исте смене ученика из једне  породице; искоришћеност школског простора; кадровске услове добро имплементиране у постојећи распоред. Школа се определила да задржи овај постојећи начин организације васпитно – образовног рада уз неопходне измене  које су у складу са упутствима и предлозима за организацију васпитно – образовног рада у основним школама од стране Министарства просвете бр. 601-00-000 27/4/2020-1 од  19.8.2020. и број 601-00-00027/12020-15 од 12.8.2020.године.

Први циклус

Први циклус има 374 ученика распоређених и 15 одељења:

плаву смену чине : 1/1, 2/1,2/2, 3/1,3/2,4/1,4/2 одељења

црвену смену чине: 1/2, 1/3, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4 одељења.

Имајући у виду бројно стање ученика (просечан број ученика по одељењу 25), одељења су подељена у групе А и Б. Свако одељење , група, има своју учионицу. Дневни број часова , њихов распоред , трајање и препоручене паузе између смена и група у потпуности су усклађене са препорукама издатим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Распоред звона разредне наставе (од првог до четвртог разреда)

Сатница је сваке недеље иста, с тим што  једне недеље група А ради као прва, а друге недеље као друга група, и обрнуто, група Б једне недеље ради као друга а друге недеље као прва.

Ученици првог циклуса користе посебан улаз у зграду школе и посебан део дворишта за велики одмор. Боравак и кретање кроз школу организовано је тако да ученици првог и другог циклуса не користе исте путање кретања. Ученици користе исте учионице за све предмете. Ученике у посебном делу школског дворишта дочекују учитељи и доводе до учионице, а по истом принципу и испраћају из школе.

Други циклус

У другом циклусу има 384  ученика распоређених у 16 одељења и то у две смене:

плаву смену чине : 5/1, 5/2, 6/1,6/2, 7/1,7/2,8/1,8/2 одељења

црвену смену чине: 5/3,5/4, 5/5, 6/3, 6/4, 7/3, 7/4, 8/3 одељења.

Школа се определила да задржи основни модел вертикалне  организације рада .

Резултати анкете којом су се родитељи изјашњавали о начину учења деце су :

358 ученика се изјаснило за учење у школи, а само 26 ученика се изјаснило за онлајн наставу. Овај број ученика опредељених за учење у школи указује на потребу поделе одељења на групе и прихватање рада по комбинованом моделу.

Како су одељења подељена на групе А и Б, настава се организује тако да ученици једне групе долазе сваког другог дана:

Група А – понедељак – среда – петак

Група Б – уторак – четвртак

На недељном нивоу групе мењају наставне дане тако да наредне недеље група А иде у уторак и четвртак, а група Б понедељак, среда, петак.

Ученици имају по шест часова дневно у трајању од по 30 минута. Седми час се користи за допунску, додатну наставу,одељенску заједницу, изборне предмете и друге видове васпитно-образовног рада.

Дневни ритам рада по сменама

Ученици другог циклуса користе посебан улаз у школу, а њихов боравак и кретање су независни у односу на боравак и кретање ученика првог циклуса.

Ученици користе исте учионице за рад, а изузеци су само кабинети хемије, физике, информатике и технике и технологије.

План организације рада  усвојен је на Наставничком већу дана 25. 8. 2020.године.У току првог полугодишта вршене су анализе постојеће организације и на основу тих анализа и  резултата истраживања ПП службе, модел је квалитативно мењан и усавршаван. Посебно су разрађивани модели подршке ученицима када нису на настави и ученицима који су се определили за онлајн учење. Што се тиче првог циклуса, а да би ученици били у равноправном положају, односно истим условима за учење, вршена је промена времена боравка ученика у школи на две недеље. Рад у продуженом боравку је стално иновиран у смислу организовања  и реализације радионица предметних наставника и оплемењивања простора. За друго полугодиште су израђени оперативни планови подршке ученицима који су неоцењени.

Додатне информације достављаћемо Вам благовремено преко одељењских старешина.

                                                                                                     Срђан Јончић, директор школеУџбеници за школску 2020/2021 по разредима:

Напомена 1.: Листе уџбеника за: први, четврти, пети и осми су исте као прошле године.

Напомена 2.: Листа уџбеника за: шести разред је измењена у делу који се односи на: енглески језик, немачки језик и биологију (нови). Детаљнија објашњења у документу.

Напомена 3.: Комплетно нове листе уџбеника (због промене програма наставе и учења) су за: други, трећи и седми разред

Уџбеници за школску 2020/2021

Линкови ка пдф-документима за сваки разред
УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021
УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
На линковима, који се отварају кликом на одговарајуће поље у табели, можете преузети (пдф) документ са списком уџбеника:
Иди на врх