ОШ "Краљ Александар I" – Нови Београд

Школа која препознаје и негује таленте...

О школи

Школа која препознаје и негује таленте…

Ми смо школа која има дугу традицију, али смо отворени и за промене. Школа смо која препознаје и негује таленте, реализује васпитно-образовни процес кроз који се стичу знања, развија свест о толеранцији, другарству, правима и личној одговорности.

У наредном периоду од 5 година желимо:

 • да даље унапређујемо рад школе
 • да остваримо савременије просторно-техничке и кадровске услове за рад,
  модернију школу у коју ученици, наставници и родитељи радо долазе, у којој
  ученици стичу функционална знања у складу са својим могућностима и
  потребама и развијају креативност, сарадњу, физичку спретност, спортски дух и
  способност критичког мишљења.
 • Желимо школу која својим богатим садржајима анимира и мотивише ученике и
  наставнике, која подстиче лични развој, пружа добру основу за наставак
  школовања.
 • Желимо школу у којој се добро осећамо и коју волимо.

Школа „Краљ Александар I” једна је од најстаријих основних школа у Београду.
Под именом „Теразијска основна школа”, основана је 1844. године и налазила се у
Дечанској улици. На месту старе школе саграђена је 1930. године нова зграда, а школа
добија назив Државна школа „Краљ Александар I”.Ово име школа ће носити до 1935.
године.
Одлуком тадашњег Министарства просвете, 08.02.1935. године школа постаје „Огледна
народна школа”. Била је то прва огледна школа у Србији.
У периоду рата од 1941. до 1944. године радила је са прекидима и у отежаним
условима. После ослобођења земље школа добија име Основна школа број IV, а од
1954. године постаје Основна школа „Жарко Зрењанин”.

Савет за просвету и културу општине Стари Град доноси 1968. године одлуку о
пресељењу школе у Нови Београд.
Свој рад на Новом Београду школа је започела уписом ученика из новог насеља и
преузимањем ученика из оближњих школа. Тада губи статус огледне школе. Нова
школска зграда налази се у Улици Алексиначких рудара бр.22.
Септембра 2004. године школи је враћен назив Основна школа „Краљ Александар I”.
У својој дугој историји, школа је променила две општине, три зграде и пет назива.

Интересантан чланак објављен о историјату наше школе, објављен 09.02.2022. на сајту "Калдрма" који уређују аутори различитих занимања и интересовања, од историчара уметности, урбаниста и др.

Najmodernija gradska škola radi već 178 godina – od Terazija do NBG

 

Наша школа се 2010. укључила у реализацију пројекта “Школа без насиља“ (или
ШБН скраћено).
За потребе успешније реализације овог пројекта формиран је посебан Тим, чији су
чланови:

 • Педагошки координатор – Мирјана Роглић
 • Јончић Срђан , директор
 • Берлековић Ведрана, психолог,
 • Јовић Гордана,
 • Филиповић Драгана,
 • Суботић Јелена,
 • Љујић Биљана,
 • Радовановић Јасмина,
 • Величковић Сања,
 • Бајић Горинка,
 • Станојевић Гордана

КРАЈЕМ, 2012. НАША ШКОЛА ЈЕ ДОБИЛА СЕРТИФИКАТ “ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“, након
завршених обука и испуњења задатих критеријума.
Према плану рада Тим је реализовао предвиђене активности, а издвајамо следеће:
Правила понашања у школи донета су уз активно учешће ученика свих разреда;
Формиран је Вршњачки тим који чине по два ученика од 5. до 8. разреда, формиран је
15.10.2010. у оквиру пројекта “Школа без насиља“. Ученици су на одељењским
састанцима сами бирали своје представнике за Тим, а учешће у раду Тима узимају и они ученици који су у неком периоду имали потешкоћа или склоности ка некој врсти непожељног понашања. Овај пројекат има за циљ да допринесе смањивању насиља, злостављања и занемаривања деце у основним школама, са идејом да ученици буду активно укључени у превенцији насиља у својој школи.
Ментори Вршњачког тима наше школе су: Гордана Јовић (наставник хемије) и Сандра Удовичић (наставник историје).

Наш Вршњачки тим одржао је 12 радионица у обе смене, заједно су учествовале црвена и плава смена и то ученици од 5. до 8. разреда, укупно 45-торо ученика. Ученици су стекли потребна знања и вештине, неопходне за иницирање и активно учешће у смањивању насиља у школи.
Организоване су школске акције: “Звездице наше школе“, “Дан заљубљених“, “Лепе
речи“, “Правила понашања“, “Представљање Вршњачког тима и Ђачког парламента,
млађим разредима“ – које су усмерене ка спречавању насиља и промоцији ненасилног понашања.
Вршњачки тим се оснажује да у евентуалним “кризним ситуацијама“, мотивише
вршњаке да се укључе у решавање проблема и спречавање сваког вида насиља.
Вршњачки тим припрема разне акције које ће бити реализоване током школске године и које ће представљати друштвене вредности, као што су: сарадња, медијација, међусобно помагање и подршка ученицима.

Настава и безбедност ученика су најважнија питања која прожимају рад сваке школе.
Школским развојним планом предвиђене су поред редовних мера и стратешке мере за
подизање нивоа безбедности у школи, као приоритетни задаци:

 • школа је ушла у пројекат „Школа без насиља”;
 • постављене су сигурносне камере;
 • појачано је дежурство запослених на кључним местима у школи;
 • школски полицајац се ангажује у питањима безбедности, по потреби;
 • школски тимови раде на подизању нивоа безбедности у школи.

Национална платформа "ЧУВАМ ТЕ"

Влада Републике Србије уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу покренула је пројекат за успостављање националне платформе за превенцију и сузбијање насиља које укључује децу под називом "Чувам те". Платформа на једном месту интегрише све потребне аспекте темељне превенције и алате за сузбијање насиља које укључује децу.

Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.

На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију.

У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора.

 

 

 

 

Запослени

Директор школе

Срђан Јончић, дипломирани педагог

Рођен је у Београду 1975.године, где се школовао и дипломирао на Филозофском факултету.

Досадашње радно искуство васпитача-педагога и школског педагога употпунио је континуираним стручним усавршавањем из области педагогије, као и дечије психоанализе. Екстерно се бави пружањем саветодавне помоћи код различитих врста васпитно-образовних и развојних тешкоћа деце и одраслих, као и породичним саветовањем.

Познаје рад на рачунару, говори немачки и енглески језик.

Након завршетка професионалне каријере у ватерполу, уз стицање стручних компетенција, остаје посвећен бављењу спортом и здравом начину живота и тимском раду. Комуникативан и сталожен.

Ужива у упознавању различитих култура и цивилизација кроз путовања и књижевност.

Ожењен је и отац сина јединца.

direktor@skolakraljaleksandar.edu.rs

unnamed
S-12
S-10
S-3
prethodno
sledeće
 • Педагог школе – Мирјана Роглић, дипломирани педагог;
 • Психолог школе – Ведрана Берлековић, дипломирани психолог;
 • Библиотекар школе – Александра Тошић, професор српског језика и књижевности;
  bibliotekar@skolakraljaleksandar.edu.rs
презиме и имеПредмет
Биљана ШалварицаСрпски језик
Матић Станисављевић СањаСрпски језик
Тошић АлександраСрпски језик
Јована ДрагишићСрпски језик
Коковић АнђелкаЕнглески језик
Вујић КристинаЕнглески језик
Бандука ГорицаНемачки језик
Удовичић СандраИсторија
Сарић ЂорђеИсторија, грађанско васпитање
Филиповић ДраганаГеографија
Костић ЈеленаГеографија
Шћеповић СлађанаБиологија
Стевановић ЉиљанаБиологија
Јовић ГорданаХемија, физика
Милошевић БиљанаФизика, ТИТ
Љубојевић ДраганМатематика, информатика
Суботић ЈеленаМатематика
Љујић БиљанаМатматика, информатика
Вукомановић МилицаМатематика, информатика
Цвејић СнежанаИнформатика
Ненад ОгњеновићИнформатика
Марковић ГоранТИТ
Врцељ НевенаТИТ
Поповић БиљанаЛиковна култура
Танасијевић Ана МаријаМузичка култура
Вујичић МаркоФизичко васпитање, офа/изборни спорт
Баланџић АлександраФизичко васпитање, офа/изборни спорт
Минић МилошФизичко васпитање, изборни спорт
Шалипуровић РадеВеронаука
Карастојковић ПавлеВеронаука

Информације о термиима консултација и отворених врата су доступни на порталу "мој есДневник".

Школа има

На основу Статута школе и чланова 115-119 Закона о основама система образовања и
васпитања, Школски одбор као орган управљања установе чине по три представника из
реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Надлежност органа управљања
Извод из Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС 88/17)
Члан 119.
Орган управљања установе:
1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје
сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2. доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту:
програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4. доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу
екскурзија, односно наставе у природи;
6. расписује конкурс за избор директора установе;
7. даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8. закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;
9. одлучује о правима и обавезама директора установе;
10. доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и
васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова
рада и остваривање образовно-васпитног рада;
12. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом
остваривању;
13. одлучује по жалби на решење директора;
14. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник
синдиката у установи, без права одлучивања.
Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника
ученичког парламента, без права одлучивања.
За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС, бр.88/17)

Члан 120.

Установа има савет родитеља, осим школе за образовање одраслих.

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог
законског заступника ученика сваког одељења, односно васпитне групе, ако школа
остварује припремни предшколски програм.

У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету
родитеља сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници
деце, односно ученика припадника националне мањине.

У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју и
инвалидитетом, члан савета родитеља је и представник родитеља, односно другог
законског заступника деце, односно ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља:

1. предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце,
односно ученика у орган управљања;
2. предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
3. учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
4. разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
5. разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања,
развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању,
самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног
тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета
образовно-васпитног рада;
6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене
делатности установе;
7. предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом
ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског
заступника;
8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење,
безбедност и заштиту деце и ученика;
9. учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона;
10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме
наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11. предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
12. разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања,
директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад
пословником савета..

Ђачки парламент чине по два представника из одељења старијих разреда. На својим састанцима парламент наше школе расправља о важним питањима везаним за унапређење рада школе.

Руководилац парламента је библиотекар школе Александра Протић, професор српског језика и књижевности.

Председник парламента за школску 2019/2020 годину је Немања Петровић, ученик 8/3.

Линк ка страници ђачког парламента: ЛИНК

Активи:

 • Актив за школско развојно планирање
 • Актив за развој школског програма

Тимови:

 • тим за инклузивно образовање;
 • тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 • тим за самовредновање;
 • тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;
 • тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
 • тим за професионални развој;
 • тим за појачан васпитни рад;
 • тим за професионалну оријентацију
 • тим за школски маркетинг

Стручна већа:

 • Стручно веће разредне наставе
 • Стручно веће страних језика
 • Стручно веће математике и информатике
 • Стручно веће српског језика
 • Стручно веће друштвених наука
 • Стручно веће природних наука
 • Стручно веће уметности
 • Стручно веће физичког васпитања

Живот школе

Д О Б Р О  Д О Ш Л И !

 

Полазак у школу - упис у први разред

Поштовани родитељи,

упис ђака првака за школску 2021/22. годину почиње у четвртак, 1. априла 2021. и траје до 31. маја текуће године.

У први разред крећу деца рођена од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године (која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година).

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена у периоду од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године (узраст од 6 до 6,5 год.). Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе, а које ће се обавити током јуна месеца у договору са психологом.

Такође, у школу се могу уписати  и деца која ће имати више од 7 година и 6 месеци која због болести, одлагања уписа или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

Исказивање интересовања за упис детета у први разред наше школе врши се попуњавањем пријаве на сајту школе ЛИНК ка упитнику, а од 1. априла и путем Портала еУправе, где се поред пријаве врши и одабир термина теститања https://euprava.gov.rs/

Документација потребна за упис:

Овлaшћeнo лицe - сeкрeтaр шкoлe у складу са законом, приступа  eУпису и службенм путем прибавља документацију: Извoд из мaтичнe књигe рoђeних и Приjaву прeбивaлиштa.

Пoдaци из службeнe eвидeнциje Maтичнe књигe рoђeних и eвидeнциje прeбивaлиштa кoристићe сe искључивo у сврху уписa дeцe у шкoлу у склaду сa чл.55, 81. Зaкoнa o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу („Сл.гласник РС“, бр.55/2013,101/2017,27/2018-други закон и 10/2019) и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2019-аутентично тумачење).

Поред попуњавање електронске пријаве на сајту еУправе потребно је у секретаријат школе донети следећу документацију (приликом доласка на тестирање или накнадно, уколико потврде нису прибављене пре термина):

 1. дoкaз o здрaвствeнoм прeглeду дeтeтa – пoтврдa дa je психички и физички спoсoбно зa упис у први рaзрeд
 2. увeрeњe o пoхaђaњу припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa

Тестирање спремности детета за полазак у школу обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом помоћу кога се врши процена општег нивоа психофизичког развоја детета.

 Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се свој деци омогућила иста полазна основа за одвијање васпитно-образовног процеса.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Молимо родитеље да на тестирање доводе искључиво здраву децу, односно да у случају болести, родитеља или детета закажу нови термин тестирања, како би обезбедили несметан ток уписа ученика у 1. разред!

Ношење маски обавезно је и за родитеље и дете!

Контакт телефони за додатне информације:

радним данима

психолог школе: 064 /876-39-57

педагог школе: 064 /876-39-56

Контакт мејл:

skolakralj@gmail.com

psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

У припреми...

 

Иди на врх