ОШ "Краљ Александар I" – Нови Београд

Школа која препознаје и негује таленте...

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Поштовани родитељи и ученици осмог разреда,

Ученик који жели да полаже пријемни испит и да конкурише за упис у специјализоване средње школе, уметничке, балетске или музичке школе, потребно је да попуни одговарајућу пријаву зa полагање пријемног испита.

Да би ученик могао да упише школе за које је предвиђено полагање пријемних испита, предуслов је да приступи полагању пријемног испита и освоји потребан број бодова.

Укупан број бодова, са којим ученик конкурише за школе за које се полаже пријемни испит, добија се сабирањем:

– бодова са пријемног (уколико се оствари захтевани минимум бодова)

– бодова на основу успеха из основне школе,

– бодова са завршног испита и

– бодова са такмичења (такмичења која се бодују наведена су Конкурсу).

На порталу> МојаСредњаШкола, на страници> ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ потражите детаљнија објашљења.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ:

Пријава се врши у периоду:

– од 04. до 07. 04. 2022. године на порталу Моја средња школа (онлајн – родитељ ученика ) или

– у четвртак, 07.04. и петак, 08. 04. 2022. године, непосредно у средњој школи у којој се полаже пријемни испит или непосредно у матичној основној школи.

дани време начин подношења/ онлајн / лично у ОШ и СШ

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Пријемни испити се полажу пре завршног испита, у периоду од 13. дo 22. 05. 2022. године, у одговарајућој школи, односно другој установи коју одреди Министарство.

На порталу> МојаСредњаШкола на страници> ДОКУМЕНТА потражите детаљнија објашљења у датом > УПУТСТВУ за коришћење портала

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
Иди на врх