ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА

НОВО!!! ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ОД 30.НОВЕМБРА 2020.

Поштовани родитељи,

у прилогу Вам достављамо план организације васпитно-образовног рада у наредном периоду.

Настава на даљину за ученике од 5. до 8. разреда почела је у понедељак 30.11.2020. године и трајаће до петка, 18.12.2020. године, када се завршава I полугодиште школске 2020/21. године.

Настава за ученике од 1. до 4. разреда, као и рад у боравку одвија се у школи по истом принципу као и до сада.

Зимски распуст почиње у понедељак, 21.12.2020. године и траје до петка 15.1.2021. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 18.1.2021. године.

Организација наставе на даљину

Настава за ученике од 5. до 8. разреда ће се одвијати према до сада утврђеном распореду часова, при чему ће преподневна смена почети са радом у 8:00, а послеподневна у 13:30.

Досадашње групе А и Б постају целовита одељењска заједница, а ученици су у обавези да путем гугл учионице сваки дан редовно прате онлајн наставу.

Школски час траје 45 минута. Између сваког часа је предвиђен мали одмор од 5 минута, при чему ће између 2. и 3. часа бити велики одмор у трајању од 20 минута.

Школски час од 45 минута биће реализован по принципу 30+15 минута, при чему ће првих 30 минута бити посвећено томе да ученици ураде задате садржаје, да би након тога у наредних 15 минута могли да поставе додатна питања. Наставник је доступан ученицима у току свих 45 минута часа.

У овој фази настава ће се доминантно реализовати путем гугл учионице уз коришћење апликације вибер као помоћног средства у информисању ученика. Поред тога наставници који у овом моменту имају потребне компетенције реализоваће часове путем видео позива.

Наставници оцењују ученике током остваривања наставе на даљину. Приликом извођења закључне оцене у обзир се узимају све оцене током полугодишта, као и активност ученика. Уколико ученик жели да поправи предложену закључну оцену може се пријавити предметном наставнику и за њега ће бити организована усмена провера знања у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера. Уколико ученик нема довољан број оцена за извођење закључне оцене може бити неоцењен и неће му бити утврђен општи успех на крају првог полугодишта.

С обзиром да се одређен број колега налази на боловању, уколико не будемо у могућности да нађемо замену, одређени наставни предмет биће третиран као пауза у распореду часова о чему ће ученике обавестити одељењски старешина или предметни наставник.

Додатне информације достављаћемо Вам благовремено преко одељењских старешина.

                                                                                                     Срђан Јончић, директор школе


Опширније …

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА
Иди на врх