Од почетка до краја школовања

Упис у први разред

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ за школску 2020/2021. годину

на основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја
број 610-00- 00297/2020-07 од 30.03.2020. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Кабинетом Председника Владе и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу припремило је нове процедуре уписа деце у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину. 

У складу са тим обавештавамо Вас да ће родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину, бити омогућено да од 01.04.2020. године електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко Портала е Управа. 

У први разред школске 2020/2021. године уписују се деца рођена од 1. марта 2013. до 1. марта 2014. године.

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена до 1. јуна 2014. године. Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе. 

**********

Услуга Исказивање интересовања за упис у основну школу има за циљ да школе евидентирају заинтересованост родитеља/другог законског заступника за упис детета у њихову (одређену) школу. На овај начин школе ће оквирно знати број ученика првог разреда у школској 2020/2021. години што ће им између осталог омогућити бољу организацију образовно васпитног рада. Такође, уколико родитељ не искаже заинтересованост, на овај начин, не доводи у питање упис детета у први разред основне школе. 

С обзиром да су родитељи до 1.2.2020. године имали могућност да поднесу молбу за упис у школу којој територијално не припадају, овлашћено лице школе ће ову децу унети у систем на основу података из поднетих молби.

**********

Након дефинисања уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја родитељима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послата нотификација о датуму уписа у основну школу.

На порталу еУправа, по дефинисању датума уписа у основну школу, биће доступна услуга еЗаказивања термина за упис и тестирање. Услуга еЗаказивања термина за упис и тестирање омогућиће родитељима да једним одласком у школу заврше све активности везане за упис детета у школу. Преко апликације е Упис извршиће се повлачење података о ученику (из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и из ИЗИС-а о обављеном лекарском прегледу) и упис. Након уписа детета у школу, истог дана, психолог односно педагог школе вршиће испитивање детета. 

ДОБРО ДОШЛИ!!

За даље информације о УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД пратите сајт школе.

Контакт мејл:
sekretar@skolakraljaleksandar.edu.rs и
psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

Контакт телефони за додатне информације:
радним данима од 17:00 до 19:00
секретар школе: 064/876-39-54
психолог школе: 064 /876-39-57

За даље информације о УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД пратите сајт школе.

Услуга Исказивање интересовања за упис у основну школу има за циљ да школе евидентирају заинтересованост родитеља/другог законског заступника за упис детета у њихову (одређену) школу. На овај начин школе ће оквирно знати број ученика првог разреда у школској 2020/2021. години што ће им између осталог омогућити бољу организацију образовно васпитног рада. Такође, уколико родитељ не искаже заинтересованост, на овај начин, не доводи у питање упис детета у први разред основне школе. 

С обзиром да су родитељи до 1.2.2020. године имали могућност да поднесу молбу за упис у школу којој територијално не припадају, овлашћено лице школе ће ову децу унети у систем на основу података из поднетих молби.

**********

Након дефинисања уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја родитељима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послата нотификација о датуму уписа у основну школу.

На порталу еУправа, по дефинисању датума уписа у основну школу, биће доступна услуга еЗаказивања термина за упис и тестирање. Услуга еЗаказивања термина за упис и тестирање омогућиће родитељима да једним одласком у школу заврше све активности везане за упис детета у школу. Преко апликације е Упис извршиће се повлачење података о ученику (из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и из ИЗИС-а о обављеном лекарском прегледу) и упис. Након уписа детета у школу, истог дана, психолог односно педагог школе вршиће испитивање детета. 

ДОБРО ДОШЛИ!!

Контакт мејл: sekretar@skolakraljaleksandar.edu.rs  и psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

Контакт телефони за додатне информације:
радним данима од 17:00 до 19:00
секретар школе:064/876-39-54
психолог школе: 064/876-39-57

У први разред школске 2020/2021. године уписују се деца рођена од 1. марта 2013. до 1. марта 2014. године.

У складу дописом МПНТР, обавештавамо Вас да ће родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину, бити омогућено да од 01.04.2020. године електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко Портала еУправа.

Тестирања обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом.

Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се деци омогућила оптимална полазна основа за одвијање успешног васпитно-образовног процеса.

Контакт мејл: sekretar@skolakraljaleksandar.edu.rs  и psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

Контакт телефони за додатне информације:
радним данима од 17:00 до 19:00
секретар школе: 064/876-39-54
психолог школе: 064 /876-39-57

У први разред школске 2020/2021. године уписују се деца рођена од 1. марта 2013. до 1. марта 2014. године.

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена до 1. јуна 2014. године. Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе. 

Контакт мејл: sekretar@skolakraljaleksandar.edu.rs  и psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

Контакт телефони за додатне информације:
радним данима од 17:00 до 19:00
секретар школе: 064/876-39-54
психолог школе: 064 /876-39-57

Пријава за продужени боравак се врши у термину тестирања будућих првака код психолога или педагога, а више информација о боравку можете пронаћи на линку – Продужени боравак.


Завршни-пријемни испит

У Републици Србији је 2. јуна реализован пробни завршни испит полагањем теста из математике. Ученицима су дан раније предати тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест који су радили код куће у циљу самопроцене знања. Тест из математике рађен је у школама како би се ученици упознали са процесом, начином попуњавања тестова и другим неопходним детаљима за успешну реализацију завршног испита.

Резултати теста из математике су објављени на сајту https://probni.zios.mpn.gov.rsСваки ученик може приступити том сајту и погледати тест уз идентификациони број и лозинку која се налази на идентификационом обрасцу за ученике.

Опширније у чланку објављеном на сајту МПНТР и о томе како ће изглдати дигитализовани завршни испит>

Како ће изгледати дигитализован процес завршног испита

 

Завршни испит

 Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања. Завршни испит се полаже у јунском року, 17,18. и 19.06.2020. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Опширније на сајту МПНТР...

ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. годину

Ближе информације о упису ученика у средње школе на сајту МПНТР...

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

и на страници...

http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna

 

 

 

 

 

Школа организује бесплатну припремну наставу за своје ученике у терминима договореним са ученицима одељења осмих разреда.

Припремна настава, као и редовна настава одвија се на даљину, за предмете који се полажу на заврном испиту:

  • Српски језик:
  • Математика:
  • Историја:
  • Географија:
  • Биологија:
  • Хемија:
  • Физика:

Опширније о пријемним испитима на страници:

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОСМАКЕ – ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

Све на једном месту …

http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna

Иди на врх