ОШ "Краљ Александар I" – Нови Београд

Школа која препознаје и негује таленте...

Професионална оријентација

Професионална оријентација

Први корак је детаљно информисање о врстама гимназија и средњих стручних школа, као и специјалним одељењима и смеровима која се у њима изучавају и занимањима за која припремају.

Свако занимање тражи пожељан склоп способности, особина личности и интересовања важних за успех у тим областима рада, тако да би ученици требало да размисле о својим интересовањима и склоностима, «јаким» и «слабим странама» у погледу школског успеха из појединих предмета (нпр. да ли лакше уче „природне“ или „друштвене“ предмете), као и неким личним особинама.

Тако би ученици са одличним успехом и развијеним радним навикама, а који још увек имају широка образовна интересовања, тј. не могу да се определе за одређену научну и област рада били у највећем броју случајева кандидати за упис у гимназију.

Будући ученици економских школа и факултета требало пре свега добро да се сналазе са рачунањем, да воле да раде са бројевима, док је за будуће ученике медицинских школа веома важно да осим стрпљења, сталожености и потребе да помажу људима, поседују предзнања из хемије и биологије. За успех у области електротехнике потребне су развијене опште интелектуалне и нумеричке способности, као и снажно интересовање за технику и информатику. Архитектонска струка подразумева развијене способности схватања просторних односа, успех у техничком цртању, као и изражена естетска и техничка интересовања.

При избору средње школе поред склоности и интересовања треба сагледати и могућности запослења. Идеална ситуација је међу траженим професијама на тржишту рада пронаћи за себе инспиративно занимање. Уз љубав и склоност према физици и астрономији лакше је, рецимо, пронаћи запослење као професор физике него као астрофизичар. Ко воли хемију и добро му иде тај предмет, може да размисли о профилу фармацеутски техничар и фармацеут будући да се ради о образовним профилима који су тражени већ дужи низ година. Брже се запошљавају и стручњаци за финансије, инжењери електротехнике, информатике, машинства, математичари, наставници страних језика, лекари с одговарајућим специјализацијама и сродна занимања на нивоу високог образовања. У тражена занимања спадају и занатска занимања попут столара, фасадера, армирача, а занимања са којима може да се започне сопствени  бизнис и пристојно заради  су и обућар, фризер, козметичар, кројач, инсталатер.

Деци која најчешће не знају шта која професија захтева од њих, прва адреса треба да буде школски психолог. Али за савет могу да се обрате и саветницима за планирање каријере у свим већим Филијалама Националне службе за запошљавање. Такође, при Националној служби  у Београду и у Нишу су отворени Центри за информисање и професионалну оријентацију (ЦИПС). У Центру могу да ураде тестове интересовања, личности, способности и опште културе. Након тога се разговара са психологом, који даје предлог шта би могли да упишу, али коначна одлука је на ученицима и родитељима.

Добар извор информација за будуће средњошколце је «Водич за избор занимања», који може да наћи на сајту наше школе  и  Националне службе за запошљавање. Водич нуди детаљан опис свих занимања, процену професионалних интересовања и проверу способности. Сва занимања груписана су на основу сличности послова у 10 професионалних области. За сваку од области постоји детаљно објашњење шта ти послови подразумевају, које способности и особине дете мора да има да би тиме могло да се бави. Наведени су и услови у којима се ти послови обављају, као и тачни називи занимања, односно образовних профила у трогодишњим и четворогодишњим школама. Водич има и мини упитнике, које дете попуњава, и на основу резултата прави коначан избор.

 

 

Смернице

  1. Нема добре одлуке уколико она не уважава особине, способности, таленте и жеље ученика, као и реалност школовања и запошљавања
  2. Чувајте се наглих, импулсивних и емотивних одлука које се тичу професије
  3. Не поводите се за туђим одлукама  типа моја најбоља другарица иде у гимназију, и ја ћу!
  4. Не држите децу на дистанци од света рада. Она треба да знају чиме се родитељи баве, да разумеју шта су радне обавезе, радно време, годишњи одмори, плата, порези, производна технологија...
  5. Родитељ не треба да намеће детету избор, али ни да буде незаинтересован и да се измиче. Он је важан потпорни стуб који треба да подржи дете да промисли и донесе исправну одлуку.

Најчешће грешке

  1. "Мој најбољи друг се определио за то занимање. Не желим да се раздвајамо, наставићемо даље школовање заједно."
  2. "Уписаћу се у најближу школу. Мрзим да путујем кроз саобраћајну гужву аутобусом у коме морам да стојим на једној нози."
  3. Животни сан једног од твојих родитеља је био да по професији постане то што ти намераваш да упишеш.
  4. Изабраћу занимање које моји вршњаци и ја највише ценимо јер обезбеђује привилегован положај, материјално благостање, висок друштвени углед, има званичну титулу, није тешко…”
  5. Осветнички пут. Одлуке типа “показаћу ја њима шта и колико могу”.
  6. “Или ћу се уписати у жељено занимање, или ми је потпуно свеједно шта ћу постати.”
  7. Пошто сам тако сјајно забрљао са школским успехом, уписаћу се тамо где ме приме.”
  8. “Ја сам “вуковац”, све ми сјајно иде од руке. Знам да ћу, шта год да упишем – бити успешан.”

НОВИ БЕОГРАД

Техничка школа

Tехничка школа ”Змај”

Средња туристичка школа

IX гимназија ”Михајло Петровић Алас”

X гимназија ”Mихајло Пупин”
Графичка школа

 

ЗЕМУН

Школа за ученике оштећеног вида ”Вељко Рамадановић”

Музичка школа ”Коста Манојловић”

Правно-биротехничка школа ”Димитрије Давидовић”

Саобраћајно-техничка школа

Електротехничка школа ”Земун”

Земунска гимназија

Медицинска школа ”Надежда Петровић”

Политехника – Школа за нове технологије

Економска школа ”Нада Димић”

САВСКИ ВЕНАЦ

Школа за дизајн

Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу

Гимназија ”Свети Сава”

Медицинска школа ”Београд”

IV београдска гимназија

Филолошка гимназија

Угоститељско-турстичка школа

Школа за оштећене слухом и наглуве ”Стефан Дечански”

Војна гимназија 

ВРАЧАР

III београдска гимназија

XIV београдска гимназија

Mузичка школа ”Јосиф Маринковић”

Техничка школа ГСП

Mузичка школа ”Станковић”

Mузичка школа ”Joсип Славенски”

Архитетонска техничка школа

ЗВЕЗДАРА

Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“

Медисински школа

VI београдска гимназија

VII београдска гимназија

”Teхноарт школа” школа за машинство и уметничке занате

Грађевинска школа

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Геодетска техничка школа

Зуботехничка школа

 

ВОЖДОВАЦ

Школа за основно и средње образовање ”Вожд”

Школа за негу лепоте

Техничка школа за дизајн коже

Геолошка и хидрометеролошка школа ”Mилутин Mиланковић”

Друга економска школа

VIII београдска гимназија

XII београдска гимназија 

  

СТАРИ ГРАД

I београдска гимназија

Спортска гимназија

Прва економска школа

Tехничка школа ”Дрво Арт”

Ваздухопловна академија

Музичка школа ”Moкрањац”

Трговачка школа

Mузичка школа ”Др Војислав Вучковић”

Maтематичка гимназија

Правно-пословна школа

Електротехничка школа ”Никола Тесла”

Балетска школа ”Лујо Давичо”

 Електротехничка школа ”Стари град”


ЧУКАРИЦА

XIII београдска гимназијa

Хемијско-прехрамбена технолошка школа

Tехничка школа (Железник)

Mузичка школа ”Ватрослав Лисински”

Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“

 

ПАЛИЛУЛА

Железничка техничка школа

Средња техничка ПТТ школа

V београдска гимназија

Електротехничка школа „Раде Кончар“

Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ

 

 РАКОВИЦА

Гимназија „Патријарх Павле“

Музичка школа „Даворин Јенко“

Машинска школа „Радоје Дакић“

Средња занатска школа

Пета економска школа „Раковица“

 

Можете преузети следеће датотеке:


Презентација


Правилник о упису у средње школе


Водич за избор занимања


Иди на врх