ОШ "Краљ Александар I" – Нови Београд

Школа која препознаје и негује таленте...

КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

         Радно време боравка је од 7 до 17:30ч!                   

  • Самосталан рад (часови учења, израда домаћих задатака и вежбање)

Ученици самостално раде домаће задатке уз подршку и праћење учитеља. Ученици утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања и навике. Свакодневни рад се организује из српског језика и математике, а повремено по потреби и из других предмета. Задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају, али се не оцењују. Садржаји које ученик усваја су они који прате садржаје у редовној настави.

У сарадњи са учитељем из редовне наставе, учитељ у продуженом боравку планира и реализује индивидуалан рад са ученицима који имају препреке и потешкоће у раду. О напретку или заостајању у раду, учитељ из боравка извештава учитеља у настави, као и родитеља.

Материјали и задаци за самостални рад након израде домаћег задатка и наученог градива се редовно припремају и увек су на располагању.

  • Слободне активности

Слободне активности имају првенствено рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Кроз слободне активности ученици задовољавају своје интересе и потребе под усмереним руководством учитеља кроз следеће области:

-ликовно-технички рад

-уметничке и плесне активности

-културно-уметнички рад

-говорно и писмено изражавање

-екологија

-забава

Слободне активости се брижљиво и темељно планирају тако да се у План слободних активности уврсти обележавање значајних међународних дана (Дан планете Земље, Светски дан вода, Светски дан штедње, Светски дан детета…), годишњих доба, верских празника, школских празника, Дечије недеље, недеље здраве исхране и правилне хигијене, припремање приредби,продајних изложби итд.

Сарадња са предметним наставницима се одвија кроз занимљиве радионице и на тај начин се деци приближавају разне теме са којима ће се сусретати у старијим разредима.

  • Слободно време

Под слободним временом у продуженом боравку се подразумева време у међусмени без обзира на смену у боравку. То време деца користе за ручак, опуштање, одмор и игру. Ученици предлажу, договарају се и бирају активности, игре, забаву и разоноду.

КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
Иди на врх