ОШ "Краљ Александар I" – Нови Београд

Школа која препознаје и негује таленте...

Сарађујемо…

МИСИЈА
Ми смо школа која има дугу традицију, али смо отворени и за промене. Школа смо која препознаје и негује таленте, реализује васпитно-образовни процес кроз који се стичу знања, развија свест о толеранцији, другарству, правима и личној одговорности.

ВИЗИЈА
У наредном периоду од 5 година желимо:
– да наставимо рад на унапређењу школе
– да остваримо савременије просторно-техничке и кадровске услове за рад,
модернију школу у коју ученици, наставници и родитељи радо долазе, у којој
ученици стичу функционална знања у складу са својим могућностима и
потребама и развијају креативност, сарадњу, физичку спретност, спортски дух и
способност критичког мишљења.
– желимо школу која својим богатим садржајима анимира и мотивише ученике и
наставнике, која подстиче лични развој, пружа добру основу за наставак
школовања.
– желимо школу у којој се добро осећамо и коју волимо.

Један од предуслова да стваримо своје тежње, јесте негујемо и продубљујемо сарадњу са свим актерима који утичу на побољшање услова за наше ученике, које припремамо за даље школовање и целоживотно учење, како би се након завршетка школе припремили за будућа занимања у свету које се развојем технологија убрзано мења.

Ми смо школа која препознаје и негује таленте.

Иди на врх