ОШ "Краљ Александар I" – Нови Београд

Школа која препознаје и негује таленте...

УЏБЕНИЦИ који ће се примењивати у школској 2023/2024

На седници Наставничког већа, одржаној 19.априла 2023., након спроведене процедуре, изабране су листе уџбеника за први и пети разред на период од четири године (2023-2027) и урађене су незнатне измене за поједине предмете у осталим разредима (означене у табелама плавом бојом). Образложења за ове промене наведена су испод табела са листама уџбеника.

НАПОМЕНА:
За школску 2023/2024 најављена су два пројекта, из два извора (Министарство и Град Београд) којима ће бити обезбеђена набавка бесплатних уџбеника.

ПРВИ ПРОЈЕКАТ је под покровитељством Министарства просвете, којим се и ове године под називом „Бесплатни уџбеници“ обезбеђују уџбеници за ученике основних школа на територији Републике Србије, а који припадају категоријама које су обухваћене пројектом (као на пример: треће и свако наредно дете, ученици који похађају наставу по ИОП-у, корисници социјалне помоћи…). Пријаву за овај пројекат смо у сарадњи са родитељима обавили, уџбеници су поручени за све ученике из поменутих категорија од другог до осмог разреда (док ће се за први разред поручивање обавити по завршеном упису).
Пројекат „Бесплатни уџбеници“ не обухвата финансирање уџбеника за следеће предмете: други страни језик, информатика, техника и технологија, музичко и ликовно, грађанско и верска настава. Уџбенике за: други страни језик, техника и технологија, музичко и ликовно, родитељи ће морати сами да набаве.

ДРУГИ ПРОЈЕКАТ за набавку бесплатних уџбеника најавио је Град Београд. Школа је обавештена да ће се за школску 2023/2024 одлуком Града Београда обезбедити средства за набавку бесплатних уџбеника за све разреде.
Зато молимо родитеље да сачекају са куповином уџбеника до краја јуна, до када очекујемо да добијемо коначну потврду и процедуре за ове уџбенике, за које ће средства обезбедити Град Београд. Према информацији коју смо добили од Града, донација ће покривати све уџбенике, за све разреде основних и средњих школа у Београду.

Уџбеници за информатику (користи се електронски уџбеники из пројекта „Дигитална учионица“), грађанско васпитање и верску наставу нису обавезни.

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД

* Последњи пут ажурирано 10.маја,2023.

УЏБЕНИЦИ који ће се примењивати у школској 2023/2024
Иди на врх