УЏБЕНИЦИ који ће се примењивати у школској 2022/2023

На седници Наставничког већа, одржаној 13.априла 2022., након спроведене процедуре, изабране су листе уџбеника за четврти и осми разред на период од четири године (2022-2026) и урађене су незнатне измене за поједине предмете у осталим разредима (означене у табелама црвеном бојом). Образложења наведена су испод табела са листама уџбеника.

Посебно је за будући ПРВИ разред урађена измена свих уџбеника (осим за енглески језик), како би се ускладили са уџбеницима који су у употреби до краја првог циклуса, односно до четвртог разреда.

НАПОМЕНА:

Град Београд обавестио је школу да ће уџбенике за ПРВИ и ДРУГИ разред, молимо родитеље да сачекају са куповином до краја јуна, до када обично добијемо коначну потврду и опис поступка надокнаде средстава за ове уџбенике, које донира Град Београд.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и ове године кроз пројекат „Бесплатни уџбеници“ обезбеђује бесплатне уџбенике за ученике из категорија које су биле обухваћене пројектом (треће и свако наредно дете, ИОП, корисници социјалне помоћи…). Пројекат је завршен, уџбеници поручени за све ученике из поменутих категорија од првог до осмог разреда.

Пројекат „Бесплатни уџбеници“ не обухвата финансирање уџбеника за следеће предмете: други страни језик, информатика, техника и технологија, музичко и ликовно, грађанско и верска настава.

Уџбенике за: други страни језик, техника и технологија, музичко и ликовно, родитељи ће морати сами да набаве.

Уџбеници за информатику (користи се електронски уџбеники из пројекта „Дигитална учионица“), грађанско васпитање и верску наставу нису обавезни.

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД

УЏБЕНИЦИ који ће се примењивати у школској 2022/2023
Иди на врх